Disertacija na uvid javnosti Goran Češljar

Datum objavljivanja -

2017-06-02

Disertacija na uvid javnosti Goran Češljar, tema: "PROCENA UTICAJA FAKTORA STRESA I NJIHOVIH EFEKATA NA ŠUME SA CILJEM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE"
DISERTACIJA
IZVEŠTAJ


Disertacija na uvid javnosti Džoljić Jovana

Datum objavljivanja -

2017-11-17

Disertacija na uvid javnosti kandidat Jovana Džoljic sa temom "SAVREMENE METODE PRAĆENJA RADIONUKLIDA I OSTALIH POKAZATELJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE U CILJU OPTIMALNOG UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PČINJSKOG OKRUGA"
Disertacija
Izveštaj


Disertacija na uvid javnosti Jovana Jovanović

Datum objavljivanja -

2017-11-20

Disertacija na uvid javnosti kandidat Jovana Jovanović sa temom: "UNAPREĐENJE PERFORMANSI ENERGETSKI EFIKASNOG PROJEKTOVANJA EKSPERIMENTALNIM I SIMULACIONIM ISTRAŽIVANJIMA PCM MATERIJALA I UGRADNJOM FOTONAPONSKIH SISTEMA U OMOTAČE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA"
Disertacija
Izveštaj 


Disertacija na uvid javnosti Abdulbaset Elesawi

Datum objavljivanja -

2018-03-06

Disertacija na uvid javnosti Abdulbaset Elesawi, tema:"Uloga energetske efikasnosti u sistemu održivog razvoja na primeru održive izgradnje u libiji"
DISERTACIJA
IZVEŠTAJ


Disertacija na uvid javnosti Mohamed Alharary Aboub

Datum objavljivanja -

2018-03-25

Disertacija na uvid javnosti Mohamed Aboub, tema: "MOGUĆNOSTI I PRAVCI ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA SABRATA U LIBIJI"
DISERTACIJA
IZVEŠTAJ


Disertacija na uvid javnosti Fathi Elharare Elhaniash

Datum objavljivanja -

2018-06-01

Disertacija na uvid javnosti Fathi Elharare Elhaniash sa temom:"HOLISTIČKI PRISTUP IDENTIFIKACIJI FAKTORA KOJI UTIČU NA PERFORMANSE GRAĐEVINSKIH PROJEKATA U LIBIJI"
Disertacija
Izveštaj 


Disertacija na uvid javnosti Maja Vrbanac

Datum objavljivanja -

2018-06-06

Disertacija na uvid javnosti kandidat Maja Vrbanac sa temom "BARIJERE I POKRETAČI ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U SRBIJI"
Disertacija
Izveštaj


Disertacija na uvid javnosti Dušan Aničić

Datum objavljivanja -

2018-07-20

Disertacija na uvid javnosti Dušan Aničić, tema: "ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U PRIVREDNOM RAZVOJU REPUBLIKE SRBIJE – MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA"
DISERTACIJA
IZVEŠTAJ


Disertacija na uvid javnosti Amad Deen Abdusalam S. Alghwail

Datum objavljivanja -

2018-07-20


Copyright © 2016 Union Nikola Tesla. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy

jQuery UI Datepicker - Default functionality